Kolega modelář 
nám zaslal český překlad k vysílači Futaba FX-18.
Budiž mu za to velký dík !